Rezidenční místo

Výběrové řízení na rezidenční místo v oboru Pediatrie

MUDr. Petr Kolegar, s.r.o., v souladu s Vyhláškou č. 186/2009 Sb. o rezidenčních místech, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru Pediatrie.
Termín podání přihlášek do 20.8.2023.
Pozice vhodná i pro absolventy.
Termín výběrového řízení: 23.8.2023 v 14.00.

Adresa pro podání přihlášky: 
MUDr. Petr Kolegar, s.r.o.
Blatná 209
667 01 Vojkovice

Seznam dokladů přiložených k přihlášce:
Přihláška musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č.1 vyhlášky č. 186/2009 Sb.
https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2023/